UAV (Μη επανδρωμένα αέρια οχήματα)

Η Envisol σε συνεργασία με αξιόπιστους ξένους οίκους δραστηριοποιείται στην ανερχόμενη αγορά των UAV. Η αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε πελάτες και συνεργάτες στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων τους με τη βοήθεια καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών που σχετίζονται με τα UAV.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει η Envisol περιλαμβάνουν:

  • Έξυπνη τοπογραφία και 3D μοντελοποίηση πάνω σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών που περιλαμβάνουν:
  • Εκτίμηση ακινήτων
  • Παρακολούθηση γεωργικών καλλιεργειών, επίγειων και θαλάσσιων κατασκευών, ενεργειακών εγκαταστάσεων όπως φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες
  • Επιτήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων

Η εξέλιξη των UAV στην ελληνική επικράτεια αναμένεται να είναι θεαματικά αναπτυσσόμενη εξ’ αιτίας των πολύ σημαντικών πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζει η χρήση τους.

Στη τοπογραφία τα (UAV) μαζί με τη φωτογραμμετρία έχουν μετασχηματίσει τη παραδοσιακή αεροχαρτογράφηση. Εδώ και 30 χρόνια οι εταιρείες συλλέγουν αεροφωτογραφίες με αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας και κατόπιν τις ενώνουν μαζί για να δημιουργήσουν εναέριους χάρτες και τρισδιάστατα μοντέλα. Με την πρόσφατη εμφάνιση των UAV ως πλατφόρμα για την ασφαλή, ακριβή και αξιόπιστη λήψη εικόνων από πολύ χαμηλότερα υψόμετρα (8-120 μέτρα), ο κόσμος της παραδοσιακής Τοπογραφίας αντιμετωπίζει μια επικείμενη μεταμόρφωση. Η ακρίβεια και η ποιότητα των τοπογραφικών  ερευνών μπορεί πλέον να επιτευχθεί με τη χρήση UAV και φωτογραμμετρικού λογισμικού, για την απόδοση τρισδιάστατων μοντέλων υψηλής ακρίβειας.

Παρ’ ότι  τα UAV δεν θα εξαλείψουν την ανάγκη για υψηλής ειδίκευσης Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς, θα επιτρέψουν μια πολύ πιο αποτελεσματική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων, ειδικά σε εκτάσεις με επιφάνεια από 5 έως 500 στρέμματα. 

Τα UAV αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο επίσης στη παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διάγνωση των επιπτώσεων της ανθρωπογενούς επίδρασης στα φυσικά και γεωργικά συστήματα, βελτιώνει την κατανόηση των υδρογεωλογικών διεργασιών, βελτιστοποιεί την κατανομή και διανομή των υδάτινων πόρων συμβάλλοντας έτσι στην εκτίμηση, πρόβλεψη και κατά συνέπεια στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Σήμερα, τα περισσότερα συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων βασίζονται σε συνδυασμό επίγειων μετρήσεων, επανδρωμένων αερομεταφερόμενων αισθητήρων ή δορυφορικών παρατηρήσεων. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται στην παρατήρηση των διεργασιών μικρής όσο και μεγάλης κλίμακας, αλλά έχουν χωροχρονικούς εγγενείς περιορισμούς και δυσλειτουργίες.  Η γεφύρωση των μοναδικών χωρικών και χρονικών διαιρέσεων που περιορίζουν τις τρέχουσες πλατφόρμες παρακολούθησης είναι το κλειδί για τη βελτίωση της κατανόησης των περιβαλλοντικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, τα (UAV) έχουν σημαντική δυνατότητα να εξελίξουν ριζικά τη παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Οι αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε UAV προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία να γεφυρωθεί το υπάρχον χάσμα ανάμεσα στις παρατηρήσεις πεδίου και την παραδοσιακή τηλεπισκόπηση μέσω του αέρα και του διαστήματος, παρέχοντας όχι μόνο υψηλές χωρικές λεπτομέρειες σε σχετικά μεγάλες περιοχές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, αλλά και μια εντελώς νέα ικανότητα για πιο γρήγορη απόκτηση των  δεδομένων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ UAV