Η Envisol ειδικεύεται στην περιβαλλοντική τεχνολογία και προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για περιβαλλοντικά προβλήματα στο έδαφος, το νερό και τον αέρα. Επιπλέον είναι σύμβουλος χρονικού προγραμματισμού περιβαλλοντικών έργων.

Δημήτρης Πολυχρονόπουλος Manager/Ιδρυτής

Ο Δημήτρης ίδρυσε την Envisol τον Ιανουάριο του 2005. Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας, το μάρκετινγκ, τη χρηματοδότηση, τις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη των υπό εκτέλεση έργων .

Πριν από την ίδρυση της Envisol, εργάστηκε για πέντε έτη ως υπάλληλος σε τεχνική εταιρία αποβλήτων και ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ σε πρόγραμμα σχετικό με την «απομάκρυνση των  νιτρικών και των φυτοφαρμάκων από το πόσιμο νερό με τη χρήση της αντίστροφης όσμωσης». Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή αλλά και στη λειτουργία περιβαλλοντικών έργων.

 Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.